Tarieven en terugbetaling

Uitleg over de verschillende tarieven en terugbetalingsmogelijkheden

Maak een afspraak

Overzicht tarieven

Jongvolwassenen (18 tot 35 jaar)

Individuele therapie (fysiek of online mits overleg)
Duur sessie: 60 minuten, Prijs: 75 euro

Sporters

Individuele therapie
Duur sessie: 50 minuten, Prijs: 65 euro

Pakket: 
Basisthema’s 5 sessies: 300 euro

Online sessies dienen op voorhand betaald te worden. Betaling bij fysieke sessies gebeurt altijd aan het einde van de sessie.

Betalingen kunnen cash (enkel bij fysieke sessies) of via Payconiq. Bij een online sessie ontvang je op voorhand een betalingsuitnodiging via e-mail.

Zoals je weet is er enorm veel vraag naar psychologische hulp de dag van vandaag. We vragen dan ook om een sessie, wanneer het niet past, minimum 48u op voorhand te annuleren via e-mail (liesbeth@reflectio.be). Dit geeft ons de kans om anderen die ook dringend een afspraak wensen de kans te geven om een sessie te reserveren. Indien je niet tijdig annuleert dienen we de sessie aan te rekenen. 

Informatie m.b.t terugbetaling

Momenteel is er een heel gevarieerd aanbod op de Belgische gezondheidsmarkt rond psychotherapie en de terugbetaling daarvan. Zelfs per ziekenfonds bestaan er verschillen wat betreft terugbetaling of tegemoetkoming voor psychologische hulp. Binnen eenzelfde ziekenfonds kunnen er zelfs verschillen optreden tussen verschillende provincies. Zeker niet vanzelfsprekend dus, om je weg daarin te banen.
Op de website van vind-een-psycholoog.be kan je een duidelijk overzicht terugvinden per ziekenfonds. Klik op de knop hieronder om de website te bezoeken.